2009-12-07

Photo archives A new meme is coming up - Foto arkivet En ny utmaning kanske

I an currently working on a new meme or challenge......whatever. I am sad that my old photos is just collecting dust in the cyber archives. Not to mention the old family albums in the bookshelf.

After New Years Eve I am planning of running this. So, check in here then, and show the world your photo history.

Jag funderar f.n på att starta upp en ny fotokedja, Jag tycker det är trist att alla mina gamla bilder bara samlar cyber-damm i burken. För att inte tala om hur albumen i bokhyllan samlar damm.

Efter Nyår planerar jag att börja lägga ut det. Så titta gärna in för att se hur långt jag kommit och bered er på att visa världen er fotohisoria.

NatureFootstep.com